vertrouwenspersoon

Een veilige werkomgeving voor iedereen

Je fijn en veilig voelen op je werkplek is niet alleen van groot belang voor je prestaties, maar ook voor je mentale gezondheid. Soms krijg je te maken met ongewenst gedrag of misstanden op de werkvloer. Dat kan je gevoel van veiligheid verstoren en doet je werkplezier afnemen. Het is dan fijn om iemand te hebben waar je in vertrouwen mee kunt praten. Samen kun je op zoek gaan naar een oplossing en een manier om ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen.

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke gesprekspartner voor zowel werkgevers als werknemers. Je kunt bij mij terecht als je bijvoorbeeld pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie op de werkvloer ervaart. Ik bied mensen een luisterend oor, bespreek de mogelijkheden met de melder en ondersteun bij het maken van eventuele vervolgstappen.

In de arbeidsomstandighedenwet is de verplichting opgenomen voor organisaties om beleid te voeren op voorkoming dan wel beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Als externe vertrouwenspersoon kan ik vanuit mijn onafhankelijke positie jouw organisatie helpen om invulling te geven aan dat beleid. Samen bespreken we wat het beste past bij jouw organisatie, collega’s en/of werknemers.

Meer weten over wat een vertrouwenspersoon
voor jou(w organisatie) kan doen?

Wilma Koopman is als “LVV erkend vertrouwenspersoon” opgenomen in het beroepsregister van de
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Zie www.lvvv.nl.